Depolama

Günümüz şartlarında depolama hizmeti ve onunla birlikte dağıtım merkezlerinin lojistik süreç içerisindeki rolleri yeniden tanımlanmaktadır. Depolar, birkaç yıl öncesine kadar, sadece ürünlerin kolilerle istiflendiği yer olarak algılanırken; bugün gelinen noktada işletmeler için rekabet avantajı yaratmada yeni bir araç olarak değerlendirilmektedir. Biz de bu bakış açısı ile gerek stok yönetimi optimizasyonu, gerekse stok adres korrelasyonu yönetimi ile operasyon verimliliklerini ön planda tutmaktayız.

Doğru saklama şartları depolamanın ilk adımıdır. Bunun için ortam takibi ile nem ve ısı şartları sürekli gözetim altında tutulmaktadır.

Raf çeşitliliği tüm ürünlerin kendi ambalajları ile doğru şartlarda saklamasını sağlamaktadır.

Depolama Ürünle Başlar Hizmetle Tamamlanır

Ürün, somuttur, dokunulabilir, elle tutulur, stoklanabilir, muhafaza edilebilir ve depolanabilir. Oysa ki hizmet, soyuttur, elle tutulamaz, stoklanamaz, muhafaza edilemez ve depolanamaz. Depolama hizmetinde fark yaratan insan unsurudur. En iyi hizmet için çalışanlarımızı sürekli eğitiyoruz.

Nitelikli lojistik hizmetlerinin gerektirdiği yüksek katma değeri sahip olduğumuz insan kaynakları kalitesi ile sağlıyoruz.

Scroll to Top